Thursday, 27 November 2008

Quyavigmi

  • Quyavikagka Steve-aq Kumaggaq-llu. Quyana elitnaurlua.
  • Quyavikanka ilanaaranka. Quyana ikayuristeńguluten.
  • Quyavikaqa Kavirliq. Assikamken assiilkellua-llu. Pinrirsaqunak!
  • Quyavikanka tuntut, tuntuviit, neqet, ȗgaseget-llu. Quyana tuquluci.
  • Quyavikanka ilanka. Pitsaqkenritamci assiillua.
  • Quyavikanka naaqistenka!